Přihláška, Pokyny

                                                                                                    Vážení rodiče,

nezapomeňte si přečíst všeobecné podmínky našeho tábora umístěné na této stránce. V pokynech tábora viz níže, se dozvíte veškeré další informace.

Dovolujeme si poznamenat, že celý kolektiv těchto úžasných lidiček dělá svojí práci na našem táboře bez nároku na finanční odměnu. Veškeré vybrané peníze se vracejí zpět do Vašich dětí.

 

zde si můžete stáhnout pokyny pro letošní ročník – formát nebo

Po zpracování přihlášky Vám do 4 pracovních dnů, zašleme na zadaný e-mail potvrzení, včetně doplňujících informací a potvrzení, které se odevzdávají při odjezdu.(bezinfekčnost, posudek o zdravotní způsobilosti).

Termín: 1.7. – 15.7.2017. Cena pobytu jednoho dítěte v táboře za 15 dní je stanovena na 5500 Kč. Žádáme o zaplacení zálohy 1000 Kč co nejdříve po přihlášení (do 14 dní). V případě sourozenců stačí záloha za jednoho. Vítáme i zaplacení částky celé. Záloha je pro nás velice důležitá pro zaplacení některých domluvených aktivit a poplatků.V případě nečekaných událostí a při v časném odhlášení z tábora do 30 května, Vám částka bude bez protahování vyplacena celá zpět. Po 30 květnu bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč. Storno poplatek je z důvodu již proběhlých plateb za Vaše dítě. Děkujeme za pochopení těchto nutných opatřeních, bez kterých by nešel náš tábor kvalitně připravit.

Všeobecné podmínky:

1) v případě předem nahlášeného odjezdu (před táborem) vracíme 200Kč/den

2) v případě odjezdu dítěte z důvodu nemoci vracíme 200Kč/den

3) v případě odjezdu z tábora na vlastní žádost (v průběhu tábora) nevracíme nic.

4) v případě odhlášení tábora od 30 května si účtujeme storno poplatek 500 Kč. Důvodem jsou již provedené zálohové poplatky za dopravu, ubytování a pojištění.

5) v případě nezaplacení zálohy se vystavujete v případě naplnění tábora a dalších zájemců vyškrtnutí ze seznamu.

6) v případě zájmu vašeho dítěte o cykloturistiku souhlasím s dopravou kola (odborně seřízené a vybavené povinnými doplňky a ochrannou přilbou) na tábor a zpět.

7) na táboře netolerujeme kouření a požívání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek a dále šikanu v jakékoliv podobě. Pokud bude dítě přistiženo, je posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz.

8) po celou dobu konání tábora se děti řídí táborovým řádem.

9) v případě podání přihlášky, rodiče souhlasí se zveřejněním fotodokumentace dětí z průběhu tábora na www.samani-tabor.cz. Fotodokumentace nebude poskytnuta třetím osobám.

10) neneseme odpovědnost za ztráty elektronických přístrojů a cenných předmětů (mobilní telefony, videohry, MP3, drahé hodinky, prstýnky a podobně).

Chtěli bychom touto cestou rodiče malých dětí požádat, aby zvážili dát sebou svým dětem na tábor mobilní telefon. Je častým zdrojem velkého stýskání, který nám značně komplikuje naší práci. Při předávání důležitých informací doporučujeme kontakt s jejich oddílovými vedoucími. Pokud mobilní telefon dětem dáte, žádáme Vás v rozhovoru s nimi šířit optimistickou náladu. Děkujeme za pochopení.

11 ) zákonný zástupce vyjadřuje svým přihlášením souhlas s všeobecnými podmínkami tábora.