Šamanův letní tábor

Den čtrnáctý

Dnešní budíček i snídaně byla posunuta o jednu hodinu, protože včerejší noční hra nám dala dost zabrat. Návrat do tábora byl po 23 hodině. Místo dopoledního programu jsme si vybírali drobné i větší dárky z krámku. Pořadí k výběru dárku určila včerejší noční hra. Vždy si táborníci vybrali sladkost, menší a větší dárek. Během odpoledního programu jsme sehráli kasino a zbytek odpoledne je vyhrazeno úklidu a balení kufrů, batohů a jiných zavazadel. Večerní program vyplní závěrečná diskotéka.