Šamanův letní tábor

Informace ke COVID-19

 

Podmínkou účasti na táboře je negativní výsledek preventivního testu, 22 dní po první očkovací dávce, nebo prodělání nemoci COVID-19 (max 180 dní).

DOPORUČUJEME VYUŽÍT PCR TEST. V případě PCR testu již nebude nutné dítě na táboře znovu testovat. Test musí být maximálně 7 dní starý.

Další možnosti jsou

  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dní
  • Antigenní test starý max. tři dny (přetestování sedmý den tábora)
  • Samotest provedený na místě (přetestování sedmý den tábora)
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování sedmý den tábora)

Testování na táboře bude komplikované a bude zbytečně zdržovat děti od zábavného programu. Ještě jednou prosíme o využití PCR testů.

Potvrzení o bezinfekčnosti

U dětí potvrzuje informace o bezinfekčnosti písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce, event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se doporučuje uvést:

  1. že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd.,
  2. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou covid-19nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření,
  3. ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde.