Šamanův letní tábor

CTH 2012

STAROVĚKÝ ŘÍM

Římská civilizace, která přežila staletí nejen jako archeologická svědectví nebo ideální hodnota, ale také jako aktivní dědictví světa, ve kterém žijeme,neustále působí nezměněným a neodolatelným kouzlem i v dnešní přetechnizované době.

V CTH se pokusíme sehrát nejvýznamnější etapy dějin Říma a vedle válečných a politických událostí se zabývat četnými aspekty občanského a kulturního života. Pokusíme se analyzovat sledy událostí, které vedly k vzestupu a pádu římské moci,ekonomické, právní a vojenské uspořádání dobytých území, organizaci nejmocnějšího vojska ve starověku, urbanistické problémy Velkého města, architektonická řešení použitá pro realizaci velkých veřejných staveb a konečně drobné zajímavosti všedního života.

POKUSME SE SPOLU ODHALIT SVĚT STAROVĚKÉHO ŘÍMA A POCHOPIT POČÁTKY MODERNÍ SPOLEČNOSTI