Šamanův letní tábor

CTH 2013

CTH ZLATÁ HOREČKA – PRAVIDLA HRY

NÁMĚTEM HRY JSOU ALJAŠSKÉ POVÍDKY SPISOVATELE JACKA LONDONA. JACK LONDON NAPSAL ŘADU POVÍDEK O VELKÉ ZLATÉ HOREČCE, KTERÁ VYPUKLA  NA ALJAŠCE V LETECH 1896 AŽ 1898. JSOU TO PŘÍBĚHY PLNÉ DRSNÝCH DOBRODRUŽSTVÍ. VYSTUPUJÍ V NICH PROSPEKTOŘI, LOVCI,  HLEDAČI  ZLATA A ŠTĚSTÍ, ZKUŠENÍ ZÁLESÁCI, INDIÁNI, MÍŠENCI I ZELENÁČI, KTERÉ PŘIVÁBILA DO DIVOČINY VIDINA SNADNÉHO ZBOHATNUTÍ. NEKONEČNÉ ZÁSTUPY ZLATOKOPŮ SE HNALI V TĚCHTO LETECH NA DALEKÝ SEVER, ALE JEN JEDEN Z TISÍCE TAM NAŠEL TO, PO ČEM TOUŽILI – ZLATO. MNOHÉ Z ÚSPĚŠNÝCH HLEDAČŮ PŘIVEDL OBJEV BOHATÉHO CLAIMU DO NEŠTĚSTÍ. ŠPATNÍ SPOLEČNÍCI A ZLOČINCI JE PŘIPRAVILI O ZLATO, ČASTO I O ŽIVOT. A TI, KTEŘÍ SE VRÁTILI DOMŮ JAKO BOHÁČI, NEUMĚLI VĚTŠINOU ROZUMNĚ VYUŽÍT RYCHLE ZÍSKANÉ PENÍZE. BLÁHOVĚ JE ROZHAZOVALI, NIČILI SI ZDRAVÍ ALKOHOLEM, POUŠTĚLI SE DO POCHYBNÝCH OBCHODŮ , A BRZY SE OCTLI ZNOVU NA MIZINĚ.

MUŽI, KTEŘÍ DOVEDLI S PENĚZI MOUDŘE HOSPODAŘIT, DOŠLI STEJNĚ ČASEM K POZNÁNÍ, ŽE ZA ZLATO A DOLARY SE DAJÍ KOUPIT JEN VĚCI, NE VŠAK SKUTEČNÉ LIDSKÉ ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST.

 

POKUSME SE TEDY I MY SEHRÁT PŘÍBĚHY Z  TĚCHTO DÁVNÝCH ČASŮ. PŘI CTH BUDOU MEZI SEBOU SOUTĚŽIT MALÉ SKUPINY HRÁČÚ TAKZVANÉ „ZLATOKOPECKÉ PARTY“. PARTY BUDOU MÍT VOLITELNÝ POČET ČLENŮ. JE NA VÁS ZVÁŽIT JE-LI PRO VÁS LEPŠÍ VYPRAVIT SE ZA ZLATEM V MENŠÍ, ČI VĚTŠÍ SKUPINĚ. PROTO SI DŮKLADNĚ PROŠTUDUJTE JEDNOTLIVÁ PRAVIDLA HER A OSTATNÍCH PODMÍNEK. PŘI HŘE VŠAK MŮŽE BÝT MINIMÁLNĚ TŘI A MAXIMÁLNĚ ŠEST ZLATOKPOPŮ. DALŠÍ PODMÍNKOU JE, ŽE PARTY MUSÍ SPOLU SPÁT NA JEDNOM POKOJI, BUNGALOVU NEBO CHATCE.

SLOŽENÍ PARTY SE VŠAK BĚHEM HRY JIŽ NESMÍ DÁLE MĚNIT.

TAKTO SLOŽENÉ PARTY BUDOU PŔI HŘE SPOLU ÚZCE SPOLUPRACOVAT. NEÚČAST NĚKTERÉHO ČLENA ( NEMOC, PŘEDČASNÝ ODJEZD ) NEZBAVUJE PARTU MOŽNOSTI POKRAČOVAT VE HŘE, JEN OSLABUJE JEJICH POSTAVENÍ, SNIŽUJE MOŽNOSTI.

 

V PRVNÍ ČÁSTI HRY BUDOU PARTY VYDĚLÁVAT PENÍZE NA NÁKUP ZLATOKOPECKÉ VÝSTROJE A NUTNÝCH ZÁSOB POTRAVIN. KANADSKÁ JÍZDNÍ POLICIE NEPUSTÍ PŘES HRANICE DÁL NA SEVER NIKOHO, KDO NEBUDE MÍT ZÁSOBY NA CELÝ ROK. KAŽDÝ ZLATOKOP BUDE MUSET MÍT NEJMÉNĚ TISÍC LIBER POTRAVIN. NAHOŘE NA ALJAŠCE JE NEDOSTATEK JÍDLA A ÚŘADY TÍMTO OPATŘENÍM CHTĚJÍ ZABRÁNIT HLADOMORU. KAŽDÝ ZLATOKOP BUDE POTŘEBOVAT NEJMÉNĚ 1000 DOLARŮ, ABY MOHL POKRÝVAT PŘI CESTĚ NEČEKANÉ UDÁLOSTI. PENÍZE NA PŘEDEPSANÉ VYBAVENÍ SI BUDOU MOCI VYDĚLAT, PŘI JEDNOTLIVÝCH HRÁCH.

 

ZA VYDĚLANÉ PENÍZE SI BUDOU HRÁČI VŽDY PŘI NÁSTUPU MOCI NAKUPOVAT ONO PŘEDEPSANÉ VYBAVENÍ. AŽ BUDOU MÍT VŠICHNI ČLENOVÉ PARTY POVINNOU VÝZBROJ, ZÁSOBY A PENĚŽNÍ HOTOVOST, ZAČÍNÁ PRO NĚ DRUHÁ ČÁST HRY , „CESTA NA ALJAŠKU“ TATO HRA SE BUDE ODEHRÁVAT POMOCÍ HERNÍHO PLÁNU A BUDE SE HRÁT VŽDY PO UKONČENÍ NÁSTUPU . 

 

CESTA ZA ZLATEM BUDE ZAHÁJENA PLAVBOUV PŘÍSTAVU SAN DIEGO, V NEJJÍŹNĚJŠÍ ČÁSTI SPOJENÝCH STÁTŮ, DO PŘÍSTAVU SKAGWAY.ODTUT BUDETE PUTOVAT SE PSÍM SPŘEŽENÍM  PŘES HORSKÉ PRÚSMYKY K BENETOVU JEZERU, A DÁLE PO VODĚ AŽ DO YUKONU, KTERÝ JE HLAVNÍ DOPRAVNÍ TEPNOU A DOVEDE PARTY K CÍLI – DO DAWSONU, ZLATOKOPECKÉ MÉSTEČKO, JEHOŽ JMÉNO SE ROZKŘIKLO PO CELÉM SVĚTĚ , KDE V JEHO ŠIROKÉM OKOLÍ  SE VYSKYTUJÍ  NALEZIŠTĚ ZLATA.        

 

DORAZÍ – LI DRUŽINY DO TOHOTO MĚSTA MOHOU SI NA ZLATONOSNÝCH POZEMCÍCH ZAKOUPIT CLAIMY (DÍLCE). NĚKTERÉ CLAIMY JSOU VÝNOSNĚJŠÍ, JINÉ MÉNĚ BOHATÉ A MŮŽE SE I DOST ČASTO STÁT, ŽE NENALEZNETE VŮBEC NIC. BUDE ZÁLEŽET NA VAŠEM ROZHODNUTÍ, DÁLE A TO PŘEDEVŠÍM ŠTĚSTÍ.

PŘI  TÉTO  HŘE JE NUTNO SI UVĚDOMIT, ŽE O ÚSPĚCHU HRY BUDE ROZHODOVAT VAŠE STRATEGIE, OBRATNOST, ROZUM , ALE A TO OPĚT PŔIPOMÍNÁME PŘEDEVŠÍM  ŠTĚSTÍ. 

 

O VÝSLEDKU CTH BUDE ROZHODOVAT MNOŽSTVÍ  NALEZENÉHO ZLATA.