Domů

 

Vážení rodiče a táborníci,

i když je náš letošní tábor kompletně připraven, musíme Vám s lítostí oznámit, že na základě hygienicko – protiepidemických opatření pro pořádání dětských letních táborů v roce 2020 ze dne 8. 6. 2020, a dále na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí Jihlava nejsme schopni letošní tábor bohužel uskutečnit.

Stanovená protipandemická opatření, které bychom byly nuceni dodržovat, jsou takového charakteru, že by byl zcela narušen průběh našeho tábora tak, jak jej Vaše děti znají z dřívějších let. Předně nelze pominout vlastní zdravotní rizika pro Vaše děti při pořádání tábora v plánovaném počtu dětí, kdy nechceme v žádném případě jakkoliv, byť minimálně, ohrozit zdraví Vašich dětí. Dle konzultace s hygienickou stanicí nám bylo řečeno, že dodržování potřebných opatřeních bude přísně a bezpodmínečně kontrolováno, kdy v případě jakýchkoliv pochybení hrozí přísné peněžité sankce, případně i přesah do roviny trestního práva pro mou osobu jakožto pořadatele. Pořádání tábora v plánovaném počtu dětí nebylo ze strany hygienické stanice důrazně doporučeno.

Pominout pak nelze (byť tato skutečnost je z uvedeného nejméně významná) ani mimořádně zvýšené náklady na naplnění potřebných opatřeních (se kterými jsme bohužel nemohli počítat), kdy tyto by byly pro nás po finanční stránce nezvladatelné. Současně rozhodná opatření nejsme ani schopni zabezpečit po stránce personální. Náš tábor připravujeme pro pohodu, příjemnou atmosféru, zábavu a vzájemné kontakty všech táborníků. Na tomto je i postavena naše celotáborová hra, kdy nezbytná opatření tento průběh tábora neumožňují. Nepřejeme si, aby Vaše děti tábor trávily pouze v malých skupinkách bez kontaktu z ostatními dětmi i pořadateli. Jsme pevně přesvědčeni, že za stávajících podmínek by u všech táborníků došlo ke zklamání z průběhu tábora a k nenaplnění očekávaných zážitků. Toto by pro nás bylo asi to největší zklamání.

Moc a moc se omlouváme za vzniklé problémy, kdy si uvědomuje veškeré nepříjemnosti, které pro Vás a Vaše děti v důsledku tohoto kroku vyplývají. Tyto veškeré nepříjemnosti nás neskonale mrzí. Peníze Vám budou postupně celé vráceny na vaše odesílající účty. Pokud by chtěl někdo změnit číslo účtu kam Vám budou platby vráceny, tak dejte vědět.

Ještě jednou s velkou omluvou a poděkováním za pochopení této mimořádné situace všechny zdraví provozovatel a vedoucí tábora

Karel Sedlák

Přihláška 2020 – přejít

Seznam přihlášených táborníků – přejít

Seznam obdržených plateb – přejít

 

DVD tábor 2019

 

Cena za tábor je stanovena na 5800 Kč

Číslo účtu – 2300777486/2010

 

Překontrolujte si svojí platbu na seznamu obdržených  plateb.
 
 
  

Vážení rodiče a táborníci,
dopravce i majitel objektu nás požádali, zahájit tábor 2020 již v sobotu 27.6. do soboty 11.7.2020. 
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti a komplikace.
Všechny zdraví šaman
 CTH na rok 2020 jsou Samurajové.
Samurajové sehráli v Japonsku výraznou roli, podobnou jako šlechta a rytířstvo ve středověké západní Evropě – avšak v podstatně delším časovém období. Po 700 let stáli v čele japonské společnosti. Odvaha a udatnost, srdnatost a obětavost, nebojácnost a věrnost, to byly vlastnosti, z nichž Japonsko ukovalo své hrdiny. Jejich vzestup i pád byl plný dramatických událostí. Samuraj nebyl v 10. století ničím jiným než osobním strážcem a válečníkem – mužem, který uměl zacházet se zbraněmi a vášnivě se vrhal do bitevní vřavy. Japonské dějiny však neznaly pouze války, samurajové znamenali pro Japonsko mnohem víc – byli zejména představitelé stavu, který po staletí formoval ostrovní zemi svým působením na ostatní složky japonské společnosti a svými představami o pořadí životních hodnot.
Pojďte si s námi napínavým způsobem představit odkaz těchto japonských rytířů, který žije v podvědomí japonské společnosti do dnešních dnů. Rovněž se v mnoha směrech dotýká jejich působení i současných Evropanů.

  Tady je malá ochutnávka obrázku na táborová trička.


 samurai 

 

Aktuality 2019 – přejít

Fotogalerie 2019 – přejít

Táborová pošta – přejít

 

IMG_5247

    

Adresa tábora:
RS Kletečná
Kletečná č.o.72
396 01 Humpolec

 

Nepřehlédněte fungování skupin FACEBOOK – PŘEJÍT

 

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2019 pomáhali
 
 
O.T.E.C. ČR V ZASTOUPENÍ PEPI ŠEDIVÉHO
DR.OETKER V ZASTOUPENÍ PANÍ KABOURKOVÉ
VÁŽENÝ PAN PETR VONDRÁK
FIT CENTRUM VENUŠE
PRODES CZ – oficiální distributor značky GUESS BY MARCIANO
Anexia s.r.o. V ZASTOUPENÍ LUBOŠE ČERMÁKA
H-AGEM knižní velkoobchod
Česká spořitelna a.s.