Šamanův letní tábor

CTH 2009

NINDŽOVÉ 1460-1650

NA SVĚTĚ JE JEN MÁLO BOJOVÝCH ORGANIZACÍ,KTERÉ JSOU TAK POPULÁRNÍ A ZÁROVEŇ TAK NESPRÁVNĚ CHÁPÁNY, JAKO JSOU JAPONŠTÍ NINDŽOVÉ. BYLI HLAVNĚ TAJNÝMI AGENTY FEUDÁLNÍHO JAPONSKA A DODNES ZŮSTÁVAJÍ PŘEDMĚTEM TRVALÉHO ZÁJMU. POPRVÉ SE V JAPONSKU OBJEVUJÍ BĚHEM MOCENSKÝCH BOJŮ V 9. A 10. STOLETÍ. TEHDY USPOKOJOVALI VZRŮSTAJÍCÍ POPTÁVKU HLAVNĚ PO ZVĚDECH A INFORMÁTORECH. JEJICH SLUŽBY BYLY VYUŽÍVÁNY AŽ DO POLOVINY SEDMNÁCTÉHO STOLETÍ, KDY PROBĚHLA KAMPAŇ ZA JEJICH LIKVIDACI, A PROTO JEJICH TRADICE ZANIKLA.

V NAŠÍ CELOTÁBOROVÉ HŘE SE POKUSÍME POMOCÍ HER POPSAT HISTORICKOU REALITU, KTEROU NINDŽOVÉ PŘEDSTAVOVALI. CHCEME VAŠIM DĚTEM PŘEDSTAVIT KAŽDODENNÍ ŽIVOT, VÝCVIK, NÁBOR, VYUŽITÍ V BOJI I OPERACE V TÝLU NEPŘÍTELE.

DO HER BUDOU I ZAHRNUTY ZNALOSTI A POUŽITÍ LÉČIV A KOUZEL.

naší snahou při letošní celotáborové hře je, aby nám pamět minulosti pomohla lépe pochopit mechanizmy našeho světa a uvědomit si, do jaké míry jsme my dědici této kultůry, abychom se mohli lépe vyrovnat s životními výzvami.

Toho chceme dosáhnout pomocí zábavných her a úkolú tehdejší doby.

Takřka každý den je jako CTH (celotáborová hra) připraven soubor her zaměřených na pohyb, manuální zručnost, nebo rozvíjení intelektu.

Každý táborník si tak bude moci podle momentální nálady a svých schopností vybrat program, který ho bude v daný den bavit a o který bude mít zájem.

PŘI CTH BUDOU MEZI SEBOU SOUTĚŽIT DRUŽINY JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. PODMÍNKOU PŘI SESTAVOVÁNÍ DRUŽIN JE, ŽE MUSÍ BÝT ZE STEJNÉHO ODDÍLU, KTERÝ SE ROZDĚLÍ.

TAKTO SLOŽENÉ DRUŽINY BUDOU PŘI HŘE SPOLU ÚZCE SPOLUPRACOVAT. NEÚČAST NĚKTERÉHO ČLENA ( NEMOC, PŘEDČASNÝ ODJEZD ) NEZBAVUJE DRUŽINU MOŽNOSTI POKRAČOVAT VE HŘE.

ROZHODUJÍCÍ PRO ZÁVĚREČNOU HRU BUDE VÝCHOZÍ POSTAVENÍ, KTERÉ DRUŽINY ZÍSKAJÍ PŘI HRANÍ RŮZNÝCH HER, JEŽ SE BUDOU BODOVAT V PRŮBĚHU CELÉHO TÁBORA. VŠE BUDE KAŽDÝ DEN PRŮBĚŽNĚ ZAZNAMENÁVÁNO NA NÁSTĚNCE. KAŽDÁ DRUŽINA TAK BUDE MÍT VŽDY AKTUÁLNÍ INFORMACI, JAK SI PRÁVĚ V DANOU DOBU STOJÍ OPROTI OSTATNÍM KONKURENČNÍM DRUŽINÁM.

PŘI HRÁCH JE NUTNO VĚDĚT, ŽE O ÚSPĚCHU HRY BUDE ROZHODOVAT VAŠE STRATEGIE, OBRATNOST, ROZUM , ALE A TO ZVLÁŠŤ PŘIPOMÍNÁME, PŘEDEVŠÍM TAKÉ ŠTĚSTÍ.

DNE 15.7. 09 BUDETE DLE POŘADÍ POSTUPNĚ VYRÁŽET NA ZÁVĚREČNOU HRU . NA CESTĚ VÁM BUDOU STÁT NEPŘÁTELÉ, ROZLIČNÉ ÚKOLY, PŘEKÁŽKY A NÁSTRAHY. PROTO DRUŽINY, KTERÉ SE VYDAJÍ NA CESTU POZDĚJI NEZTRÁCEJÍ STÁLE NADĚJI NA CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ, KTERÉ JIM UMOŽNÍ PŘEDNOSTNÍ VOLBU DÁRKŮ A SLADKOSTÍ. ANI TI, KTEŘÍ DORAZÍ POZDĚJI, NEBO TŘEBA I POSLEDNÍ, NEZŮSTANOU U NÁS OŠIZENI. MUSÍ VŠAK POČÍTAT S TÍM, ŽE JIŽ BYLI PŘED NIMI TI ÚSPĚŠNĚJŠÍ.

PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A ŠŤASTNÝ KONEC PŘEJE CELÝ NÁŠ KOLEKTIV.