Šamanův letní tábor

CTH 2010

ALEXANDR VELIKÝ

Postavení svého otce Filipa coby vládce řeckého světa na východ od Jaderského moře zdědil Alexandr ve dvaceti letech a ve zralém věku dvaceti šesti let se prohlásil za vládce kdysi mocné perské říše. Jako třicátník se vítězně rozkročil až k hranicím oíkumené (obydleného světa). Přesto zemřel dříve, než dosáhl třiatřiceti let. Není tedy žádným překvapením, že se stal legendou již za svého života. A tato legenda vděčí za to, že se po Alexandrově smrti v roce 323 tak nesmírně rozšířil – od Islandu až po Čínu -, takzvaný román o Alexandrovi.. Toto nádherné literární dílo vzniklo v Egyptě, z větší části nejspíš pět či více století po Alexandrově smrti.

Díky tomu, ale samozřejmě i z jiných důvodů, se Alexandr stal v různých zemích a v různých dobách hrdinou, člověkem téměř svatým, křesťanským světcem, novým Achilleem, filozofem, vědcem, prorokem i jasnovidcem. Ovšem ve starověku se ze všeho nejvíc proslavil především jako dobyvatel. Arriános o něm začátkem 2. století n.L., ovlivněn nedávnými úspěchy římského císaře Traiana při dobývání Mezopotámie na Parthech (dnešní Irák), napsal následující slova, pokud jde o Alexandra, je jeho Anabasi (v českém překladu Tažení Alexandra Velikého) našim nejlepším starověkým historickým pramenem. Není pochyb o tom, že Alexandr dosáhl během svého života mnoho neobyčejných úspěchů. Zanechal však po sobě také rozsáhlé dědictví, jež rezonuje až do dnešních dnů.

naší snahou při letošní celotáborové hře je, aby nám pamět minulosti pomohla lépe pochopit mechanizmy našeho světa a uvědomit si, do jaké míry jsme my dědici této kultůry, abychom se mohli lépe vyrovnat s životními výzvami.

Toho chceme dosáhnout pomocí zábavných her a úkolú tehdejší doby.