Šamanův letní tábor

CTH 2007

Stroj Času

NÁMĚTEM LETOŠNÍ CELOTÁBOROVÉ HRY JE ZÍSKÁNÍ Některých INFORMACÍ i pravdivých příběhů o lidech, zemích i událostech, které v minulosti utvářely rozmanitý a stále neklidný svět, jak ho známe nyní.

 

Touto cestou se chceme pokusit ukázat příčiny i následky některých událostí, dědictví, které nám zanechali umělci a učenci žijící před staletími, jež stále Ovlivňují život lidí na počátku 21.století.

 

My se pomocí stroje času postupně přeneseme do významných měst a států v jednotlivých obdobích.

 

V první etapě se Ocitneme v období pravěku a starověku. ZDE SE přeneseme 2000 – 1200 před našim letopočtem do významného města nacházející se ve východní části peloponéského poloostrova v řecku, do města mykény.

 

Dále navštívíme antický svět a v něm 221 – 206 před naším letopočtem čínu za dynastie čchin.

 

Následovat bude raný středověk kde v roce 600 – 1066 se ocitneme v anglosaské británii.

 

Ve středověku nás v letech 1206 – 1405 zaujala mongolská říše.

 

V následující renesanci navštívíme v letech 1453 – 1600 osmanskou říši.

 

Závěrem v období obchodu a světových říší se v letech 1624 – 1661 ocitneme ve francii.

 

Naší hlavní snahou při letošní celotáborové hře je pomocí zábavných her a úkolů lépe porozumět historii a zároveň chceme takto motivovat k hlubšímu poznání života našich předků.

 

V každém období je jako CTH (celotáborová hra) připraven soubor her zaměřených na pohyb, manuální zručnost, nebo rozvíjení intelektu.

 

Každý táborník si tak bude moci podle momentální nálady a svých schopností vybrat program, který ho bude v daný den bavit a o který bude mít zájem.

 

PŘI CTH BUDOU MEZI SEBOU SOUTĚŽIT DRUŽINY JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. PODMÍNKOU PŘI SESTAVOVÁNÍ DRUŽIN JE, ŽE MUSÍ BÝT ZE STEJNÉHO ODDÍLU, KTERÝ SE ROZDĚLÍ.

 

TAKTO SLOŽENÉ DRUŽINY BUDOU PŘI HŘE SPOLU ÚZCE SPOLUPRACOVAT. NEÚČAST NĚKTERÉHO ČLENA ( NEMOC, PŘEDČASNÝ ODJEZD ) NEZBAVUJE DRUŽINU MOŽNOSTI POKRAČOVAT VE HŘE.

 

ROZHODUJÍCÍ PRO ZÁVĚREČNOU HRU BUDE VÝCHOZÍ POSTAVENÍ, KTERÉ DRUŽINY ZÍSKAJÍ PŘI HRANÍ RŮZNÝCH HER, JEŽ SE BUDOU BODOVAT V PRŮBĚHU CELÉHO TÁBORA. VŠE BUDE KAŽDÝ DEN PRŮBĚŽNĚ ZAZNAMENÁVÁNO NA NÁSTĚNCE. KAŽDÁ DRUŽINA TAK BUDE MÍT VŽDY AKTUÁLNÍ INFORMACI, JAK SI PRÁVĚ V DANOU DOBU VEDE OPROTI OSTATNÍM KONKURENČNÍM DRUŽINÁM.

 

PŘI HRÁCH JE NUTNO VĚDĚT, ŽE O ÚSPĚCHU HRY BUDE ROZHODOVAT VAŠE STRATEGIE, OBRATNOST, ROZUM , ALE A TO ZVLÁŠŤ PŘIPOMÍNÁME, PŘEDEVŠÍM TAKÉ ŠTĚSTÍ.

 

DNE 14.7. 07 BUDETE DLE POŘADÍ POSTUPNĚ VYRÁŽET NA ZÁVĚREČNOU HRU. NA CESTĚ VÁM BUDOU STÁT NEPŘÁTELÉ, ROZLIČNÉ ÚKOLY, PŘEKÁŽKY A NÁSTRAHY. PROTO DRUŽINY, KTERÉ SE VYDAJÍ NA CESTU POZDĚJI NEZTRÁCEJÍ STÁLE NADĚJI NA CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ, KTERÉ JIM UMOŽNÍ PŘEDNOSTNÍ VOLBU DÁRKŮ A SLADKOSTÍ. ANI TI, KTEŘÍ DORAZÍ POZDĚJI, NEBO TŘEBA I POSLEDNÍ, NEZŮSTANOU U NÁS OŠIZENI. MUSÍ VŠAK POČÍTAT S TÍM, ŽE JIŽ BYLI PŘED NIMI TI ÚSPĚŠNĚJŠÍ.

 

PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A ŠŤASTNÝ KONEC PŘEJE CELÝ NÁŠ KOLEKTIV.