Šamanův letní tábor

CTH 2019

CELOTÁBOROVÁ HRA 2019

Osudové bitvy dějin v raném novověku

Dějiny lidstva v jeho organizované epoše jsou mimo jiné také dějinami válek. Politické střety starověkých států se řešily válečnými akcemi tři tisíce let před tím, než německý teoretik Carl von Clausewitz označil válku za pouhé pokračování politiky, a to zpravidla násilnými prostředky. Války se tak staly součástí evropských dějin od počátků až do poloviny 20.století a podobně tomu bylo také v ostatních světadílech. Lze konstatovat , že přežití každé civilizace nakonec záviselo na schopnosti vést válku a vyhrávat bitvy. Skutečnost, že valná část Evropy se v posledním půlstoletí válečnému běsnění dokázala vyhnout, je velkým zázrakem, kterého si musíme moc a moc vážit.

Při letošní CTH se budeme zabývat válčením v raném novověku od roku 1492 do roku 1750. V této době rostoucí význam palných zbraní pracujících se střelným prachem se od 16. století stal podstatným faktorem v pozemním válečnictví, zatímco zaoceánské plachetnice vyzbrojené děly přinesly tehdy revoluci do námořních bitev.

Pojďte si s námi napínavým způsobem představit toto důležité období, které splňuje onu podmínku osudovosti z hlediska dalšího historického vývoje. Pokuste se spolu s námi se vypracovat na nejlepší vojevůdce tehdejší doby pomocí her a Vašich schopností. Pojďte se s námi bavit, ale zároveň se i něco nového dozvědět o naší celosvětové historii.