Šamanův letní tábor

CTH 2021

Samurajové sehráli v Japonsku výraznou roli, podobnou jako šlechta a rytířstvo ve středověké západní Evropě – avšak v podstatně delším časovém období. Po 700 let stáli v čele japonské společnosti. Odvaha a udatnost, srdnatost a obětavost, nebojácnost a věrnost, to byly vlastnosti, z nichž Japonsko ukovalo své hrdiny. Jejich vzestup i pád byl plný dramatických událostí. Samuraj nebyl v 10. století ničím jiným než osobním strážcem a válečníkem – mužem, který uměl zacházet se zbraněmi a vášnivě se vrhal do bitevní vřavy. Japonské dějiny však neznaly pouze války, samurajové znamenali pro Japonsko mnohem víc – byli zejména představitelé stavu, který po staletí formoval ostrovní zemi svým působením na ostatní složky japonské společnosti a svými představami o pořadí životních hodnot.

Pojďte si s námi napínavým způsobem představit odkaz těchto japonských rytířů, který žije v podvědomí japonské společnosti do dnešních dnů. Rovněž se v mnoha směrech dotýká jejich působení i současných Evropanů.

samurai