Šamanův letní tábor

CTH 2015

CTH2015

CTH 2015 – DOBA KAMENNÁ

(cca 3 miliony let př. n. l. – 4. tisíciletí př. n. l.) je jedno z období pravěku, při kterém lidé široce využívali kámen na výrobu nástrojů.

Na výrobu nástrojů se používalo mnoho druhů kamene. Například vytvarovaný pazourek a buližník se používaly jako nástroje na řezání a zbraně. Dřevo, kosti, exoskelet a parohy se také hojně používaly. Nejznámějším nástrojem této doby byl pěstní klín určený jednak jako zbraň a jednak jako pracovní nástroj. Kromě toho existovaly vybrušované hroty k oštěpům a šípům a pestrá škála škrabek, které usnadňovaly zpracování kůží a potravin.

Na konci doby kamenné se sedimenty (např. jíl) používaly na výrobu hrnců. Několik inovací v užívání kovů charakterizují pozdější eneolit (doba měděná), doba bronzová a doba železná.

V čase, kdy se lidská civilizace začíná rozvíjet, není lehké žít. A což teprve být hlavou společenství, kdy máme zodpovědnost za přežití celého kmene.  V této obtížné době není lehké rozhodovat o tom, kde pro kmen obstarat jídlo, jestli vyrazit na lov, nebo obdělat první primitivní pole s obilím. Zbude dost mužů, aby se mohli vydat těžit suroviny na stavbu vesnice. Jako nejstarší a nejmoudřejší máme za povinnost postarat se i o civilizační rozvoj celého kmene a provést svůj kmen úspěšně dobou kamennou až k úsvitu doby bronzové. Aby byl váš kmen úspěšný, bude potřebovat dobré plánování a také štěstí.