Šamanův letní tábor

CTH 2011

CTH PIRÁTI

Největší rozmach pirátství v námořních dějinách nastal koncem 17. století. Toto období, ironicky nazývané „zlatý věk pirátství“ trvalo 30 let, přibližně od roku 1700 do roku 1730. Ačkoli nejhorší oblastí byl bezpochyby Karibik, pirátství bylo rozšířené i na východním pobřeží Ameriky, v Indickém oceánu a u západoafrického pobřeží. Rozmach pirátství byl důsledkem politické situace: konec dlouhé války mezi Británií a Francií způsobil, že přístavy byly plné nezaměstnaných námořníků, pro které nebyl dostatek legálního zaměstnání. Většina pirátů, kteří upoutali veřejnou pozornost, působila právě v tomto období a jejich vzestup a pád bude tvořit náplň našeho tábora. Rovněž pomocí her budeme zkoumat pozadí námořního obchodu a politiky, které ovlivňovaly svět pirátů, především v amerických koloniích a na ostrovech v Karibiku.

Absence silné vlády ve většině amerických kolonií umožnila pirátům si z jejich pobřežních vod vytvořit pirátské lovecké revíry. Prospěch z nezákonného obchodu mezi piráty a obyvateli pobřežních měst byl vykoupen narušováním námořní dopravy a zvyšováním cen pojištění. Postupně se guvernéři jeden po druhém pustili do boje proti pirátství ve svých vodách a k ukončení násilností použili legální nátlak s podporou válečného námořnictva. Kolem roku 1730 byla éra zlatého pirátství prakticky ukončena.

NAŠÍ SNAHOU PŘI LETOŠNÍ CELOTÁBOROVÉ HŘE JE, ABY NÁM PAMĚT MINULOSTI POMOHLA LÉPE POCHOPIT MECHANIZMY NAŠEHO SVĚTA A UVĚDOMIT SI, DO JAKÉ MÍRY JSME MY DĚDICI TÉTO KULTŮRY, ABYCHOM SE MOHLI LÉPE VYROVNAT S ŽIVOTNÍMI VÝZVAMI.

Toho chceme dosáhnout pomocí zábavných her a úkolú tehdejší doby.