Přihláška, Pokyny

Vážení rodiče,

nezapomeňte si přečíst všeobecné podmínky našeho tábora umístěné na této stránce. V pokynech tábora viz níže, se dozvíte veškeré další informace.

Dovolujeme si poznamenat, že celý kolektiv těchto úžasných lidiček dělá svojí práci na našem táboře bez nároku na finanční odměnu. Veškeré vybrané peníze se vracejí zpět do Vašich dětí. Jde nám především o kvalitu, nikoliv o zisk.

 

zde si můžete stáhnout pokyny pro letošní ročník – formát nebo

 

Po zpracování přihlášky Vám do 4 pracovních dnů, zašleme na zadaný e-mail potvrzení, včetně doplňujících informací a potvrzení, které se odevzdávají při odjezdu.(bezinfekčnost, posudek o zdravotní způsobilosti).

Termín: 27.6. – 11.7.2020. Cena pobytu jednoho dítěte v táboře za 15 dní je stanovena na 5800 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava 5 x denně, celodenní pitný režim, organizace a dozor při celodenních aktivitách, materiálové vybavení,pojištění proti poškození majetku a odměny za CTH. V porovnání se stejně vybavenými tábory a k nadstandartnímu programu je tato cena velice, velice přijatelná. Žádáme o zaplacení zálohy 1000 Kč co nejdříve po přihlášení (do 14 dní). V případě sourozenců stačí záloha za jednoho. Vítáme i zaplacení částky celé. Záloha je pro nás velice důležitá pro zaplacení některých domluvených aktivit a poplatků.V případě nečekaných událostí a při v časném odhlášení z tábora do 30 dubna, Vám částka bude bez protahování vyplacena celá zpět. Po 30 dubnu bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč. Storno poplatek je z důvodu již proběhlých plateb za Vaše dítě. V případě náhrady za Vaše dítě jiným novým táborníkem, nebude storno poplatek účtován. Děkujeme za pochopení těchto nutných opatřeních, bez kterých by nešel náš tábor kvalitně připravit.

Všeobecné podmínky:

1) v případě předem nahlášeného odjezdu (před táborem) vracíme 200Kč/den

2) v případě odjezdu dítěte z důvodu dlouhodobé nemoci vracíme 200Kč/den

3) v případě odjezdu z tábora na vlastní žádost (v průběhu tábora) nevracíme nic.

4) v případě odhlášení tábora od 30 dubna si účtujeme storno poplatek 500 Kč. Důvodem jsou již provedené zálohové poplatky za dopravu, ubytování a pojištění. V případě náhrady jiným novým táborníkem storno poplatek odpadá.

5) v případě nezaplacení zálohy bez udání důvodu se vystavujete v případě naplnění tábora a dalších zájemců vyškrtnutí ze seznamu bez upozornění na tuto skutečnost.

6) na táboře netolerujeme kouření a požívání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek a dále šikanu v jakékoliv podobě. Pokud bude dítě přistiženo, je posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz.
 

7) po celou dobu konání tábora se děti řídí táborovým řádem.

8) v případě podání přihlášky, rodiče souhlasí se zveřejněním fotodokumentace dětí z průběhu tábora na www.samani-tabor.cz. Fotodokumentace nebude poskytnuta třetím osobám.

9) neneseme odpovědnost za ztráty elektronických přístrojů a cenných předmětů (mobilní telefony, videohry, MP3, drahé hodinky, prstýnky a podobně).

10) doporučujeme táborníkům, aby si případnou finanční hotovost uložili u svých oddílových vedoucích. V případě ztráty neneseme za tuto skutečnost odpovědnost.

11) POZOR důležité – pokud budete mít zájem o potvrzení tábora pro zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovnu, je nutno k potřebným dokumentům předvyplněné potřebné tiskopisy dodat. Ty budou na táboře potvrzeny a předány vašim dětem při odjezdu s ostatními dokumenty. V jiném časovém prostoru již nebude možno potvrzení získat.

Chtěli bychom touto cestou rodiče malých dětí požádat, aby zvážili dát sebou svým dětem na tábor mobilní telefon. Je častým zdrojem velkého stýskání, který nám značně komplikuje naší práci. Při předávání důležitých informací doporučujeme kontakt s jejich oddílovými vedoucími. Pokud mobilní telefon dětem dáte, žádáme Vás v rozhovoru s nimi šířit optimistickou náladu. Děkujeme za pochopení.

12 ) zákonný zástupce vyjadřuje svým přihlášením souhlas s všeobecnými podmínkami tábora.