Šamanův letní tábor

Přihláška

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím důležité informace níže

Po zpracování přihlášky Vám do 5 pracovních dnů, zašleme na zadaný e-mail potvrzení, včetně doplňujících informací a potvrzení, které se odevzdávají při odjezdu.(bezinfekčnost, posudek o zdravotní způsobilosti).

Termín: 29. 6. – 13.7.2024.

 • Cena pobytu jednoho dítěte v táboře za 15 dní je 7 700 Kč
 • V ceně je zahrnuta
  • doprava
  • ubytování
  • strava 5 x denně
  • celodenní pitný režim
  • organizace a dozor při celodenních aktivitách
  • materiálové vybavení, pojištění proti poškození majetku a odměny za CTH

Žádáme o zaplacení zálohy 1000 Kč, co nejdříve po přihlášení (do 14 dní). V případě sourozenců stačí záloha za jednoho. Vítáme i zaplacení částky celé. Záloha je pro nás velice důležitá pro zaplacení některých domluvených aktivit a poplatků. V případě nečekaných událostí a při v časném odhlášení z tábora do 15. dubna, Vám částka bude bez protahování vyplacena celá zpět. Po 30. dubnu bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč. Storno poplatek je z důvodu již proběhlých plateb za Vaše dítě. V případě náhrady za Vaše dítě jiným novým táborníkem, nebude storno poplatek účtován.

Děkujeme za pochopení těchto nutných opatřeních, bez kterých by nešel náš tábor kvalitně připravit.

Žádáme rodiče malých dětí, aby zvážili zda dát dětem na tábor mobilní telefon. Je častým zdrojem velkého stýskání, který nám značně komplikuje naší práci. Při předávání důležitých informací doporučujeme kontakt s jejich oddílovými vedoucími. Pokud mobilní telefon dětem dáte, žádáme Vás v rozhovoru s nimi šířit optimistickou náladu.

Děkujeme za pochopení.

 

Dovolujeme si poznamenat, že celý kolektiv těchto úžasných lidiček dělá svojí práci na našem táboře bez nároku na finanční odměnu. Veškeré vybrané peníze se vracejí zpět do Vašich dětí. Jde nám především o kvalitu, nikoliv o zisk.