Šamanův letní tábor

Den devátý

Po raním rozdělení dle zájmu obyvatel starého Egypta se nám opět všichni rozprchli po jednotlivých stanovištích. Pohybově zdatní porovnali své dovednosti v oblasti Hobby Horsingu. Ti zručnější si vyráběli krásné měšce, egyptské náramky a zdobení sádrových odlitků. Intelektuálnější z obyvatel Egypta si zahráli vědomostní hru Cortex, ve které si procvičovali pozornost a představivost. A stejně jako jiné dny probíhal trénink sebeobrany a procvičování anglického jazyka.

Odpolední program byl v režii oddílových vedoucích. Někteří se s dětmi vydali na sběr lesních plodů, jiní se šli brodit místní řekou Nil a někteří zdolali stezku k místní přehradě. Během dnešního nástupu byli přijati další úředníci za členy faraonovi rodiny.