Šamanův letní tábor

Den devátý

Dopolední program nám vyplnila výborná a dlouho očekávaná hra „truhly“. Naše vojsko se na tuto soutěž velmi těší a již od začátku tábora se ptají, kdy už bude. Cílem útočícího družstva je získání truhel z kruhově vytyčeného prostoru. Před těmito kruhy jsou obránci, kteří se snaží zamezit proběhnutí do kruhu. Útočící hráč je zmrazen, pokud ho obránce chytí vně kruhu. Rozmrazit ho může probíhající spoluhráč plácnutím. Cílem je tedy získat co největší počet truhel během časového limitu. Poté se družstva prostřídají a hra začíná znovu. Dalším dopoledním programem byla výroba květin, kuličkového bludiště a hry aktivity.

Odpolední program měli na starosti oddíloví vedoucí a při večerním programu si vojáci mohli vybrat z těchto nabízených aktivit. Jóga, fotbal, vybíjená, stolní tenis, trampolíny, kino, diskotéka a deskové hry. Všichni si to tu skvěle užívají a výborně se baví.