Šamanův letní tábor

Den jedenáctý

Během dnešního dopoledne se všichni naši samurajové vydali na sportovní hru BOJ O SAMURAJSKÉ TRUHLY. Vzhledem k náročnosti hry bylo potřeba všech táborníků, kteří bojovali do roztrhání těla. Samurajové byli rozděleni do čtyř skupin, které proti sobě sváděli boj na cizím území, ve kterém se snažili z vyznačených kruhů získat co nejvíce truhlic s pokladem. Po vydatném obědě a odpočinku následovali oddílové aktivity a hlavně nácvik tanečních dovedností, které naši samurajové předvádějí během nástupu. Nejmenší oddíly se věnovali stavění domečků pro lesní víly a trpaslíky. Závěr dnešního dne si všichni zpestřili na prodloužené diskotéce.