Šamanův letní tábor

Den sedmý

Naši samurajové dnes ráno byli po včerejší diskotéce poněkud unavení, ale ani únava je neodradila od dobré nálady. Rozdělení na dopolední hry proběhlo za doprovodu tance a zpěvu. Mohli si vybrat například mezi vyráběním poslední večeře samuraje nebo sportovní hry – živé piškvorky a další. Po vydatném obědě jsem si všichni odpočali a pokračoval program s oddílovými vedoucími. Někteří zvolili volnou zábavu ve formě společenských her či promítání filmu, ovšem většina se rozhodla pro nácvik závěrečného tanečního vystoupení, které je jednou z podmínek pro získání táborového trička. Na večerním programu se bojovníci snažili o postup v herním plánu, který jim pomůže k získání již zmíněných triček. Probíhal volejbal, pin-pong i oblíbená samurajská světla. Celý den byl ukončen sprchou, pusinkou a pohádkou na dobrou noc. Doufáme, že zítřejší počasí nám bude více přát.