Šamanův letní tábor

Den čtvrtý

Přinášíme dnešní aktuality: Naši Římané opět spali celou noc a hned jak slunce vyšlo, začali provádět ranní hygienu. Po snídani jsme se rozdělili na skupiny dle nabídnutého programu. Na výběr jsme měli tvorbu Římských masek, plavbu po moři, trápení mozkových závitů s legionářkou Péťou a Římanům neznámou hru s divnými zahnutými holemi. Odpolední program byl v režii oddílových vedoucích a na večerní program jsme našim Římanům připravili taneční zábavu na které všichni tančili davové tance na odvrácení moru v říši 🙂