Šamanův letní tábor

Den šestý

Všechny dopolední aktivity se odehrávaly venku. V kreativním koutku se vyráběla mozaika římské vázy. Na plácku před hlavní budovou se hrálo živé pexeso. Další aktivity pro naše Římany byl turnaj v římské plácané nebo se mohli naučit nové římské tance, dále na louce proběhlo utkání ve hře Chyť si svého Římana.

Po obědě probíhala denní bojová hra, kdy nejmladší oddíly po cestě na přehradu plnily zadané úkoly a pak nasedly do lodí a vypluly vstříc na boj s nepřítelem. Odměnou pro všechny zúčastněné byla sladká cena – cuc na klacku.

V závěru dne si naši Římané mohli opět vybrat z nepřeberného množství aktivit, jak pohybových, tak i intelektových.

Ave Caesar