Facebook

Vážení příznivci našeho tábora,

pro ještě lepší fungování našeho tábora, byly na facebooku vytvořeny nové dvě skupiny.

 

Jedna je otevřená a zde máme zájem o lidičky, kteří nám chtějí pomoci při propagaci a prezentaci našeho tábora. Snahou je, aby členům této skupiny nebylo zatěžko sdílet naše případné informace, propagační letáčky a podobně. Rovněž bychom byli moc a moc rádi, kdyby jste nám vypomohli u vašich příbuzných, známých a kamarádů utvořit tuto aktivní skupinu co nejpočetnější. Pojďme být hraví (je to přece pro děti) a postavme to jako celotáborovou hru pro velice, velice dobrou věc. Pro Vás důležitým a uklidňujícím prvkem je, že při rozjíždění tábora další roky všichni účastníci posledního tábora budou dopředu upozorněni přes jejich e-maily na zahájení přihlašování. Za dalších čtrnáct dní bude teprve použita tato propagace pro případné ostatní zájemce. Další výhodou být ve skupině je, že budete o všem přednostně informováni.

 

Druhá skupina je uzavřená (tajná, pro nečleny neviditelná) do této skupiny se dostanete při požádání a následném mým potvrzením přes stránky tábora. Tato skupina má sloužit pro komunikaci, co se dá pro děti ještě nového udělat. Co jste si připravili a co se Vám případně podařilo pro děti zajistit. Cílem je, aby byly maximálně spokojené. Každý máme různé možnosti a schopnosti, jak tomu napomoci. Někdo má nápady na originální program a organizaci atraktivní akce, další má možnosti atraktivní program zajistit. Někteří z nás může třeba zajistit sponzorský dar. Rovněž vítáme, rodiče a táborníky se zpětnou reakcí na již proběhlý tábor. Tato skupina slouží i o případné zájemce, kteří by chtěli s námi jezdit jako vedoucí. Stačí do skupiny vstoupit a tam komunikovat. Opět mají přednost na zaplacený pobyt účastníci posledního tábora. Každý rok ale potřebujeme další nové zájemce, protože ne všichni zase jako vedoucí mohou jet. Pokud se někdo do základní sestavy nevejde, tak pokud je ochoten si zaplatit náklady za pobyt, tak je rovněž vítán. Ty jsou pak pokud se osvědčí další roky přednostně doplňovány do základního stavu. Všem si dovolím ještě připomenout, že toto chceme jen a jen pro spokojené děti.
Pojďme si společně udělat vzájemnou radost z dobře vykonané práce ve prospěch velké skupiny lidiček zastoupených spokojenými rodiči a nadšenými dětmi. Je to v dnešní době málo??

Všechny přihlášené nadšence zdraví pořadatel a vedoucí tábora šaman.