Šamanův letní tábor

Všeobecné podmínky

1) v případě předčasného odjezdu z tábora, který je nahlášen před začátkem tábora vracíme 200Kč/den

2) v případě odjezdu dítěte z důvodu dlouhodobé nemoci vracíme 200Kč/den

3) v případě odjezdu z tábora na vlastní žádost (v průběhu tábora) nevracíme nic.

4) v případě odhlášení tábora od 30 dubna si účtujeme storno poplatek 500 Kč. Důvodem jsou již provedené zálohové poplatky za dopravu, ubytování a pojištění. V případě náhrady jiným novým táborníkem storno poplatek odpadá.

5) v případě nezaplacení zálohy bez udání důvodu se vystavujete v případě naplnění tábora a dalších zájemců vyškrtnutí ze seznamu bez upozornění na tuto skutečnost.

6) na táboře netolerujeme kouření a požívání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek a dále šikanu v jakékoliv podobě. Pokud bude dítě přistiženo, je posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz.
 

7) po celou dobu konání tábora se děti řídí táborovým řádem.

8) v případě podání přihlášky, rodiče souhlasí se zveřejněním fotodokumentace dětí z průběhu tábora na www.samani-tabor.cz. Fotodokumentace nebude poskytnuta třetím osobám.

9) neneseme odpovědnost za ztráty elektronických přístrojů a cenných předmětů (mobilní telefony, videohry, přehrávače, drahé hodinky, prstýnky a podobně).

10) doporučujeme táborníkům, aby si případnou finanční hotovost uložili u svých oddílových vedoucích. V případě ztráty neneseme za tuto skutečnost odpovědnost.

11) POZOR důležité – pokud budete mít zájem o potvrzení tábora pro zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovnu, je nutno k potřebným dokumentům předvyplněné potřebné tiskopisy dodat. Ty budou na táboře potvrzeny a předány vašim dětem při odjezdu s ostatními dokumenty. V jiném časovém prostoru již nebude možno potvrzení získat.

12 ) zákonný zástupce vyjadřuje svým přihlášením souhlas s všeobecnými podmínkami tábora